Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα

Η πανελλήνια συνήθεια των καλάντων, που στη Σίφνο έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζει δύο ιδιομορφίες· αφενός ψέλνονται σε βυζαντινό σκοπό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα -όχι τα Χριστούγεννα ή τα Φώτα-, και αφετέρου στη Σίφνο κάθε χρόνο συντάσσονται νέα κάλαντα για παιδιά, για εκκλησιαστικές επιτροπές και για συλλόγους. Τα κάλαντα, που αξιολογούνται από πενταμελή επιτροπή, παρουσιάζουν μεγάλη θεματική ποικιλία, καταγράφουν γεγονότα της επικαιρότητας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και ελκύουν την προσοχή, ως γλωσσικά μνημεία, αφού μέσω αυτών διαιωνίζονται ιδιωματισμοί της σιφναϊκής ντοπιολαλιάς.